درباره سپنتا پرواز سودا

شرکت  خدمات مسافرت هوايي ، گردشگري  و ريلي سپنتاپرواز سودا با مديريت عاملي خانم مرضيه خلجي و دارنده مجوز بند الف از سازمان هواپيـمايي کشـوري ،مجوز بنـد ب از سازمان ميراث فرهنگي و مجوز صدور بليت قطار از راه آهن جمهوري اسلامي ايران با هدف اصلي ارائه کليه ي خدمات مسافرتي با شماره 519696 به ثبت رسيده است.
ايـن شرکـت مفتـخر است که بـا بهره گيـري از مديـريت مجـرب و بـا سابـقه در صنـعت حمـل و نقـل هـوايي و تيـم هاي فروش و مـالي مجـرب خدمـات خود را در بالاتـرين سطـح کيفي به مشتريان خود ارائه مي نمايد.
ما معتقديم که قبل از ارائه خدمات ، ارائه مشاوره در کمترين زمان توسط کادري مجرب مي تواند انتخاب بهتري را براي ايجاد يک سفر به ياد ماندني براي مسافران به وجود آورد و مطمئناً با ارائه بهترين مشاوره و خدمـات مسافـرتي در تمــامـي روزهــاي هفتــه حتي ايام تعطيــلات مي توانيم بهترين مشـاور و خدمتـگزار در امــور مسافرتي شمـا باشيم.